Stadswerk072

Purchase to Pay met integratie in Exact FinancialsStadswerk 072

Stadswerk072 draagt zorg voor een schone, goed functionerende, aantrekkelijke en veilige openbare buitenruimte voor haar opdrachtgevers. Kwaliteit, betrouwbaarheid, service en een efficiënte bedrijfsvoering staan voorop. Stadswerk072 heeft aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Stadswerk072 is opgebouwd uit drie clusters: Beheer Openbare Ruimte, Onderhoud Openbare Ruimte en Afval & Techniek.

Gebruiksvriendelijkheid en de vele mogelijkheden doorslaggevend

Stadswerk072 is sinds 1 januari jl. geprivatiseerd. Hiervoor waren zij onderdeel van de Gemeente Alkmaar. Naar aanleiding van deze privatisering heeft men een selectieprocedure gestart om een financiële applicatie te selecteren en daarbij een oplossing voor het Purchase to Pay proces. De keuze voor de Purchase to Pay oplossing van Easy Systems, inclusief integratie met Exact Financials, lag ten grondslag aan de gebruiksvriendelijkheid en de vele mogelijkheden van de oplossingen.

Purchase to pay automatisering, ook iets voor u?

Laat u adviseren!