UTZ Certified

Easy Invoice en Easy Expensekosten autoriseren en declareren utz

UTZ Certified is een keurmerk voor koffie en andere producten die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. UTZ Certified is een internationaal geaccepteerd keurmerk. Alle boeren kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren te werken met landbouwtechnieken die mens en milieu sparen. De boeren ontvangen vaak een betere prijs, maar deze is niet gegarandeerd. Meer dan de helft van alle koffie die in Nederland wordt verkocht heeft het UTZ-Certified keurmerk.

“Eenvoudig kosten autoriseren én declareren”

UTZ maakt gebruik van Easy Invoice, Easy Contract en Easy Expense. Jaarlijks verwerkt men 6.000 inkomende facturen en ruim 1.000 personeelsdeclaraties. Met behulp van de Easy oplossingen is dit proces gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Met Easy Systems kunnen de medewerkers van UTZ overal ter wereld facturen goedkeuren en declaraties indienen. Met de app van Easy Invoice zijn de medewerkers niet meer gebonden aan hun laptop of desktop en kunnen de facturen gefiatteerd worden via de smartphone. Ron van Leeuwen, Head of Department Finance & HR: “Easy Invoice maakt het voor onze budgethouders erg makkelijk om kosten te autoriseren en betalingen na goedkeuring te monitoren. Easy Expense maakt het voor onze medewerkers mogelijk om, ongeacht het land of de locatie waar ze werkzaam zijn, eenvoudig kosten te declareren en de voortgang in de afhandeling daarvan te monitoren. Een heel mooi extra voordeel is dat er heel wat minder e-mails met vragen en opmerkingen door de organisatie heen gaan”.

Succesverhaal

Download hier de case study van UTZ Certified.

Download Case Study

Purchase to pay automatisering, ook iets voor u?

Laat u adviseren!