Case Study

NEOS
Exact Globe

Kwalitatief sterke beheersing van het factuurproces

Download case study

Kwalitatief sterke beheersing van het factuurproces

Neos stelt zich ten doel de (sociaal) kwetsbaarste burgers in de samenleving – mensen en gezinnen die dreigen uit te vallen of slachtoffer zijn van huiselijk geweld – nieuw perspectief te bieden. Het perspectief is dat ze weer meedoen in de samenleving als volwaardige burgers, met rechten en plichten, en vanuit de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft.

De overstap naar digitaal werken

De overheveling van de zorgtaken naar de gemeenten heeft veel invloed gehad op de bedrijfsvoering van Stichting Neos. Naar aanleiding van deze veranderingen heeft Neos onder andere besloten over te stappen op de digitale verwerking van facturen. Door dit proces te digitaliseren wilde Neos een snellere en efficiëntere verwerking van facturen bewerkstelligen. Ze wilden af van het handmatig verwerken van papieren facturen en daarmee ook van een papieren archief.

De keuze voor Easy Systems

De Raad van bestuur en de ICT coördinator hebben naar aanleiding van een offerte van Toshiba, partner van Easy Systems, de keuze gemaakt voor Easy Systems als leverancier.

NEOS 300x300

Naast een presentatie op locatie voor het management en de eindgebruikers hebben we een online webinar gevolgd. Zo hebben we kunnen zien hoe het proces van de verwerking van facturen binnen de software van Easy Systems verloopt.

Meliha Stroil, Financieel medewerker Neos

 

Doorlooptijd facturen versneld

Met het automatiseren van het factuurverwerkingsproces had Neos een aantal resultaten voor ogen:

  • Een snellere en efficiëntere verwerking van facturen;
  • Een betere en snellere goedkeuring van facturen;
  • Digitaal toegang tot facturen (inzien, afdrukken, etc.);
  • Geen papieren archivering van facturen meer nodig.

Mevrouw Stroil vervolgt:

Het project is goed verlopen en volgens planning opgeleverd. Voor onze organisatie betekent de overstap naar digitale factuurverwerking dat wij nu minder uren nodig hebben om de werkzaamheden met betrekking tot de crediteurenadministratie uit te voeren en te beheren. Daarnaast is de doorlooptijd van de controle en de goedkeuring van facturen versneld, waardoor betalingen aan leveranciers nu tijdig, voor de vervaldatum, uitgevoerd worden.

De samenwerking met Easy Systems

“De samenwerking met Easy Systems verloopt goed. De medewerkers van support, sales en consultancy zijn altijd optimaal bereikbaar en staan open voor onze vragen en mogelijke oplossingen. Ik zou een dergelijk traject met Easy Systems dan ook van harte aanbevelen. Wij hebben tot nu toe alleen positieve ervaringen met Easy Systems!”

Gerelateerde content