E-facturatie

Naast het automatiseren van het purchase to pay proces, bieden wij ook oplossingen voor het versturen en ontvangen van e-facturen. Kijk hieronder voor meer informatie over dit onderwerp of ga naar www.easy-exchange.nl.


Purchase to pay

Wat is purchase to pay? Het proces van aankoopaanvraag tot betaling, en alle tussenliggende handelingen, wordt aangeduid met de term purchase to pay. Het lijkt zo eenvoudig, een medewerker plaatst een bestelling, de goederen en/of diensten worden geleverd en vervolgens wordt de factuur betaald. De praktijk wijst echter uit dat dit proces veel complexer is. Zo ... Lees meer

Klaar voor de toekomst met Easy Exchange

De ontwikkelingen in de purchase to pay keten zijn volop in beweging. De meeste organisaties zijn de weg van papieren naar elektronische verwerking al ingeslagen. De ontwikkelingen omtrent elektronische verwerking en elektronisch berichtenverkeer zitten in een stroomversnelling. Zo zijn alle bedrijven vanaf 2017 verplicht om de Rijksoverheid elektronisch te factureren. En volgens een Europese richtlijn ... Lees meer

Maar ik heb toch geen OCR nodig?

Wij gaan over op e-facturatie, dus we hebben helemaal geen scan- en herkenoplossing nodig Deze reactie krijgen wij wel eens als we praten over de inputkant voor geautomatiseerde factuurverwerking. Herkent u zich hierin? Hoe mooi het ook klinkt, het is voor de meeste organisaties niet haalbaar om vanaf dag één 100% e-facturen te ontvangen. Laten ... Lees meer

OCR, uw redding als e-facturatie nog een brug te ver is

Als wij met organisaties praten over het automatiseren van factuurverwerking, dan ligt de focus vooral op de workflow. Niet gek natuurlijk, want dat is doorgaans de grootste verandering in het proces. Maar het lijkt ons goed om de inputkant nu eens meer te belichten. De meest besproken vorm van input op dit moment is e-facturen. ... Lees meer

Voldoet u al aan de eisen die het Rijk stelt?

shaking-hands-over-contract-230x153.jpg

Leveranciers van de Rijksoverheid zijn vanaf 1 januari 2017 verplicht hun facturen – bij nieuwe inkoopovereenkomsten – als e-factuur aan te leveren. Bent u hier al klaar voor? Lees verder

Niet wachten op EU met e-facturering

efacturatie.jpg

E-factureren is al langere tijd een veelbesproken onderwerp. De Europese Commissie wil e-factureren in 2018 gaan invoeren. Nederland wil hier echter niet op wachten. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met minister Kamp van Economische Zaken en andere overheden overeengekomen om op termijn te stoppen met … Lees verder

Wat is elektronisch factureren?

Als wij organisaties vragen of zij elektronische facturen ontvangen en verzenden, wordt hier vaak instemmend op gereageerd. In de praktijk blijkt men hier echter voornamelijk te doelen op het versturen en ontvangen van pdf bestanden via e-mail. Dit is wat anders dan een elektronische factuur. Elektronische facturen, oftewel ‘e-facturen’ zijn de volgende stap in digitalisering en brengen ... Lees meer

Nu is het moment om te investeren in e-facturatie

Timing is van groot belang in het zakelijk leven. Dit is ook het geval bij de snel veranderende wereld van purchase to pay oplossingen. In het onderzoeksrapport ‘IT Market Clock for B2B Solutions, 2014’ laat marktonderzoeksbureau Gartner Research, aan de hand van een handig diagram, de marktvolwassenheid van diverse … Lees verder

E-facturatie als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Energie- en CO2-besparing door elektronisch factureren Het TNO heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van elektronisch facturen. Uit de analyses blijkt dat papieren facturen een bijna twee keer groter energiegebruik en een ruim anderhalf keer grotere CO2-emissie hebben dan de digitale facturen. De besparing door digitale… Lees verder

Purchase to pay automatisering, ook iets voor u?

Laat u adviseren!