1 min read

Gemiste kans? Finance & Inkoop benutten voordelen van automatisering niet volledig

Featured Image

Hoewel er steeds meer digitale hulpmiddelen beschikbaar zijn om de financiële- en inkoopprocessen te automatiseren, benut het mkb dit nog maar mondjesmaat. Veel mkb bedrijven hebben hun finance en inkoop nog niet geautomatiseerd. Zo keurt de helft van de bedrijven inkooporders nog steeds handmatig goed. En slechts twee op de vijf financials geven aan dat het goedkeuringsproces altijd of vaak geautomatiseerd is. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door DirectResearch onder meer dan 200 financials en inkopers: het Trendrapport Digitale Transformatie mkb Finance en Inkoop 2023.Inkooporders & facturen goedkeuren gaat vaak nog handmatig

Hoewel er workflowsystemen beschikbaar zijn voor financiële en inkoopprocessen, blijft het goedkeuren van facturen en inkooporders grotendeels handmatig. Uit onderzoek blijkt dat 43% van de financiële medewerkers aangeeft facturen vaak of altijd handmatig goed te keuren via een workflowsysteem. Bovendien worden er nog steeds veel facturen goedgekeurd op basis van papier of e-mail, 39% geeft aan dit altijd of vaak te doen. Hoewel er natuurlijk wel automatisering plaatsvindt. Zo geeft 38% van de financials aan dat facturen, altijd of vaak, automatisch worden goedgekeurd.

Op de inkoopafdeling zien we een vergelijkbaar patroon. In drie van de vijf gevallen worden inkooporders via e-mail opgesteld en in de helft van de gevallen worden ze handmatig goedgekeurd op basis van een pdf, papier, e-mail of workflowsysteem.

Aan de slag met automatisering

Er liggen dus kansen om een verbeterslag te maken op het gebied van automatisering. Het besef hiervan lijkt bij veel bedrijven aanwezig te zijn. Aangezien de helft van de finance en inkoopafdelingen bezig is met verbetertrajecten op dit gebied. Uit onderzoek blijkt dat 67% van de financiële afdelingen zich voornamelijk richt op het verhogen van de efficiency. Toch vindt een derde van deze afdelingen het aanpakken van factuurfraude het belangrijkste aandachtspunt. 

Op de inkoopafdelingen is inkoopvoordeel het belangrijkste doel voor de helft van de medewerkers die betrokken zijn bij verbetertrajecten. Daarnaast noemt 38% zowel inkoopbeheer als efficiency als belangrijke doelen.

Meer weten over de digitale transformatie in het mkb?

Download dan gratis het volledige trendrapport.  

In het rapport lees je meer over:
•    Op welke manier facturen en inkooporders tot stand komen 
•    Hoe het staat met de automatisering van de Finance en Inkoopafdeling 
•    En in hoeverre lukt het mkb bedrijven om hun facturen op tijd te betalen?

Download het trendrapport