2 min read

Groei en werkdruk vormen grootste uitdagingen voor financiële afdeling

Featured Image

Uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, blijkt dat het managen van de werkdruk (47%), gevolgd door efficiënt werken en groei (45%), de belangrijkste uitdagingen voor de financiële afdeling zijn. Het onderzoek is uitgevoerd onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.

Er is nieuw onderzoek gedaan. Lees ons meest recente artikel hierover. Ga naar nieuw artikel

Uitdagingen op de financiële afdeling

Bijna de helft (47%) van de financieel verantwoordelijken beschouwt werklast/werkdruk als de grootste uitdaging voor hun afdeling, gevolgd door het bewerkstelligen van efficiëntie en groei (45%) en initiatieven rond audit, risk en compliance (25%). Ook over meer technische zaken zijn de CFO’s en financieel directeuren bezorgd. Zo is volgens één op vijf het ontwikkelen en implementeren van initiatieven rond audit, risk en compliance de grootste uitdaging van de financiële afdeling, gevolgd door financiële rapportering (16%) en accountingprocessen (11%). Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland licht toe: “Als bedrijven hun concurrentiepositie willen versterken in deze competitieve markt, dan is het cruciaal om in te spelen op sectortrends, het juiste talent aan te trekken, te behouden én te managen, en de nodige groei-initiatieven te starten. Om dat allemaal te combineren, is een doordachte strategie met duidelijke doelstellingen, prioriteiten en actiepunten van groot belang. Toenemende werkdruk is een bekend probleem en ook werknemers op de financiële afdeling kunnen veel werkdruk ervaren en zich overbelast voelen. Dit kan leiden tot stress, burnouts en zelfs de beslissing om het bedrijf te verlaten. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden tijdig ingrijpen door taken te herverdelen of door extra medewerkers – al dan niet tijdelijk - in te zetten om de nodige ondersteuning te bieden.”

Digitaliseren rendeert

Door de administratieve en/of financiële processen binnen de financiële afdeling te digitaliseren en automatiseren, kunnen veel van de uitdagingen van de financieel professionals worden aangepakt.

  • Door over te stappen van manuele naar elektronische verwerking van bijvoorbeeld declaraties, inkoop(aanvragen) of facturen worden processen efficiënter én inzichtelijker. Digitale facturen worden automatisch ingelezen en in workflow gebracht. Hier komen dus geen handmatige handelingen meer aan te pas. Hierdoor wordt de werkdruk lager.
  • Het management heeft altijd direct en real time inzicht in de facturenstroom en de reeds betaalde en nog lopende verplichtingen. Bij het opvragen van openstaande facturen  is het dan mogelijk met één druk op de knop de digitale factuur en de audit trail te zien.
  • Factuurautomatisering draagt bij aan het kosteneffectief en volledig compliant maken van het crediteurenproces. Hetzelfde geldt voor het digitaliseren van de verplichtingenadministratie en het declaratieproces.
  • Door te investeren in het automatiseren van (onderdelen van) het purchase to pay proces, kan de groei van uw organisatie gemakkelijk opgevangen worden met hetzelfde aantal mensen.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over de oplossingen van Easy Systems en hoe wij uw organisatie kunnen helpen de hedendaagse uitdagingen op de financiële afdeling het hoofd te bieden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!