1 min read

Samenwerking en vertrouwen, dáár draaien onze partnerships om...

Featured Image

"In een samenwerking met onze klanten zoeken we vooral naar vertrouwen. Wederzijds vertrouwen is de basis van onze samenwerking. Pas als het vertrouwen er is, kunnen we met elkaar mooie resultaten bereiken. 

De samenwerking met onze klanten zien we daarom als zeer belangrijke partnerships waarbij we op basis van gelijkwaardigheid de juiste vervolgstappen zetten met elkaar."

Aan het woord is Hajo Koster, Account Manager bij Easy Systems. Hajo krijgt veel energie van samenwerken met en het helpen van klanten. "Mijn doel is om mensen het gevoel te geven dat ze geen nummer zijn, maar dat we tijd hebben voor hun uitdagingen en weten dat we ze daarbij zo goed mogelijk willen helpen. Ik zou niet anders kunnen, dat zit in mijn bloed."

Relatiebeheer is belangrijk

"Vanaf het eerste klantcontact maken we duidelijk dat we willen ondersteunen in alle fases die we met elkaar gaan doorlopen. We luisteren naar de uitdaging van de klant en bespreken welke meerwaarde onze organisatie en applicaties kunnen bieden. Als een klant voor ons kiest, dan heten we die klant van harte welkom bij Easy Systems. We starten dan met een onboarding campagne waarbij we onze klant begeleiden in de processtappen die volgen: wat gebeurt er op welk moment en met wie krijg je te maken?

Daarna informeren we onze klanten op allerlei manieren die variëren van nieuwsbrieven en webinars tot seminars en klantendagen. Er is voor ieder wat wils. Wij vinden goede, duurzame relaties heel belangrijk, en met mijn rol als Account Manager bewaken we dat we het persoonlijke contact houden. Want door aandacht te hebben voor de ontwikkelingen bij de klant kun je de klant pas écht goed vooruit helpen."

Klanten kunnen elkaar helpen

"Ook bij onze klanten veranderen wensen, werkwijzen en processen. Een klant geeft aan een bepaalde behoefte te hebben en merkt bijvoorbeeld na een half jaar dat er nieuwe of veranderde inzichten ontstaan. Elke klant is van harte welkom om hier met ons over te sparren, maar we moedigen het ook aan dat onze klanten onderling met elkaar sparren. ‘Daar is onze klantendag een mooi podium voor: bij het onderlinge contact tussen klanten, ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. De ene organisatie lost een probleem op, waar een andere misschien nog mee worstelt. Hiermee helpen klanten elkaar en wij hebben daar graag een faciliterende rol in", aldus Hajo.