1 min read

Waarom overstappen op elektronisch factureren dé move voor dit jaar is

Featured Image

"Oh, maar die factuur hebben we nooit ontvangen hoor." Klinkt die zin u bekend in de oren? En heeft u ook meegekregen dat in oktober in de media gesteld werd dat de beveiliging van het Binnenhof zo lek als een mandje is, omdat een aantal journalisten uit naam van politici, zoals Mark Rutte, Halbe Zijlstra, Geert Wilders en Alexander Pechtold, e-mails wisten te versturen? 

Wat deze twee zaken met elkaar te maken hebben? Dat e-mailverkeer vandaag de dag niet zomaar meer als veilig communicatiemiddel beschouwd mag worden. En zéker niet voor het versturen van privacygevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld facturen.

Stelt u zich voor...

Door gebruik te maken van e-facturen die via een geautomatiseerd systeem verzonden worden, voorkomt u dat uw gegevens óf die van uw klanten op straat komen te liggen. Wanneer u zich bijvoorbeeld realiseert welke informatie er op uw eigen facturen staat die tussen u en de Belastingdienst, uw advocaat of u en uw accountant worden uitgewisseld, dan is vast direct helder dat u die informatie liever niet publiekelijk deelt.

Op naar de digitale toekomst

Een ander voordeel van e-invoicing is dat een relatie niet meer kan ontkennen dat een factuur niet ontvangen is. Alles is immers traceerbaar. Alle data is beveiligd, het wordt encrypted verzonden. In een vorig blog hebben we al geschreven over de Europese wetgeving die vereist dat sinds april 2019 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Voor leveranciers van de Rijksoverheid geldt dit aanleveren van facturen al vanaf 1 januari 2017.

Volle vaart vooruit

Vooruitstrevende ondernemers maken graag zélf hun keuzes en willen niet gedwongen worden door regelgeving. Daarnaast hebben ze écht begrepen hoe ze hun klant centraal moeten stellen, bijvoorbeeld door te voldoen aan de eisen die je klant stelt rondom facturering. Vanuit die visie wordt er vaker en sneller overgestapt op e-invoicing.

Herkent u zich ook in bovenstaande en maakt u ook graag dé move?

Bel ons gerust voor een kop koffie en een goed gesprek.