1 min read

CraniumConnect en Easy Systems kondigen partnership aan

Featured Image

CraniumConnect en Easy Systems slaan de handen ineen. Dit betekent dat CraniumConnect, dé digital business community binnen Europa zichzelf verbreedt op het gebied van purchase to pay.

CraniumConnect verwacht dat Easy Systems een zeer relevante toevoeging zal bieden aan het kennisplatform. Met het partnership brengt Easy Systems vernieuwende expertise op het gebied van purchase to pay voor DynamicsHUB. Dit is de user group voor gebruikers van Microsoft Dynamics, dat deel uitmaakt van het CraniumConnect ecosysteem. Deze nieuwe samenwerking heeft als primaire doel kennisdeling te bevorderen onder leden op het gebied van factuurverwerking, contractmanagement, inkoopmanagement, declaratiemanagement en e-facturatie.

“Onze klanten bevinden zich voor een deel binnen de Microsoft Dynamics community. Het is voor ons belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van onze doelgroep. DynamicsHUB helpt ons om direct met onze doelgroep van gedachten te wisselen en feedback te ontvangen. Hierdoor zijn wij beter in staat onze boodschap omtrent de digitale transformatie van Finance om te zetten in relevante content en onze doelgroep zo te voorzien van de juiste informatie. Wij zijn altijd op zoek naar inspirerende samenwerkingen. Het partnership met CraniumConnect is er zo één. Als Easy Systems streven wij ‘thought leadership’ binnen het purchase to pay domein na, en vinden wij het belangrijk kennis beschikbaar te stellen en over te dragen aan onze doelgroep. Dit sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van CraniumConnect.”, aldus Tineke van de Weerd, Marketing & PR Manager bij Easy Systems.

“Gezien de ontwikkelingen op de markt en de behoeften van onze leden, is deze samenwerking met Easy Systems een waardevolle aanvulling. Met de kennis en expertise van Easy Systems, brengen zij zowel domeinkennis van purchase to pay met Microsoft Dynamics, als industriekennis. Eindklanten zijn steeds vaker op zoek naar partners die naast expertise op het gebied van software, ook beschikken over inhoudelijke kennis van hun branche. Daarnaast zien wij ook de toegevoegde waarde van de kennis en ervaring van de klanten van Easy Systems. Dit sluit mijns inziens naadloos aan op één van de fundamenten binnen onze community: kennisuitwisseling onder vakgenoten”, zegt voorzitter CraniumConnect, Jay Ramsanjhal.

Lees meer over CraniumConnect op www. craniumconnect.com