Privacy

Dit is de website van Easy Systems B.V.
Easy Systems is onderdeel van InnovestIT Group BV.

Ons bedrijfsadres is: Oortlaan 2, 6716 WD Ede.
Ons algemene email adres is info@easysystems.nl.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09160948.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

Innovestit Group bv is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. De integriteit van uw persoonsgegevens is van vitaal belang voor Innovestit Group en zijn groep dochterondernemingen (hierna “Innovestit Group” genoemd), en daarom verwelkomen wij de extra transparantie en bescherming van uw persoonsgegevens die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) vereist.

We schetsen welke soorten persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom, en wat er gebeurt met uw gegevens, terwijl u aan onze zorg bent toevertrouwd. We leggen ook uit wat uw rechten zijn onder de AVG en geven u contactgegevens voor het geval u vragen of verzoeken over uw gegevens hebt.

Wat betreft bewaartermijnen slaan we persoonlijke gegevens slechts op zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist is om legitieme redenen, vereist door de wet of als noodzakelijk om een wettelijke vordering te rechtvaardigen of te verdedigen.

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken en zullen wij stoppen met het gebruik van uw gegevens. Uw intrekking van toestemmingsrechten en de specifieke bewaartermijnen worden aan u verstrekt in de informatie waar we eerst uw persoonlijke gegevens hebben verzameld.

GEGEVENS WEBSITEBEZOEK

Net als de meeste bedrijven verzamelt ook Innovestit Group niet-persoonlijke (anonieme) informatie, zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong website en de datum en tijd van het websitebezoek. Innovestit Group doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig haar website te optimaliseren.

Gebruik persoonlijke gegevens

Het kan voorkomen dat Innovestit Group u om enkele gegevens vraagt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u een (betaalde) dienst wenst te activeren, zal Innovestit Group u om gegevens vragen zoals bedrijfsnaam, telefoonnummer, (e-mail)adres, inschrijfnummer handelsregister, et cetera. Deze gegevens zijn voor Innovestit Group noodzakelijk om uw verzoek of bestelling te kunnen verwerken.

Innovestit Group deelt de database waarin uw gegevens worden opgeslagen met haar dochterbedrijven Coforce bv, Diesis bv, Easy Systems bv, ICreative bv, Langdon Systems bv en Stiply bv. Deze bedrijven maken allen gebruik van dezelfde beveiligingsmaatregelen die Innovestit Group hanteert en werken ook in overeenstemming met de AVG.

Deze gegevens worden niet door de diverse dochterbedrijven voor marketing- en promotionele doeleinden gebruikt. Als u zich bijvoorbeeld ingeschreven heeft voor een nieuwsbrief van Easy Systems, ontvangt u geen mailings van de overige dochterbedrijven uit de groep, tenzij u zich hier specifiek voor aangemeld heeft (zie ook “E-mail opt-in”).

Verstrekking aan derden

Innovestit Group spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die via haar website wordt verzameld te beschermen. Innovestit Group heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database, back-up en ‘firewall’ technologie.

Persoonsgegevens die u aan Innovestit Group verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door Innovestit Group verwerkt en beveiligd. Innovestit Group zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar stellen, tenzij Innovestit Group daartoe verplicht is op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via contact@innovestit.com. Om misbruik te voorkomen kan Innovestit Group u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Innovestit Group bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

COOKIEBELEID

Op de diverse websites van Innovestit Group gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Innovestit Group maakt gebruik van directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd.

First party cookies

Functionele en technische cookies
Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de websites van Innovestit Group te laten functioneren, om in te loggen (in het geval van het partnerportaal) of een account aan te maken en om fraude met uw account te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

Google Analytics (tracking cookies)
Via de diverse websites van de Innovestit Group wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Innovestit Group gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Innovestit Group heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

HubSpot
Hubspot is een softwaredienst die cookies gebruikt om informatie van onze websitegebruiker te kunnen achterhalen (analytische cookies). Deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld elektronische communicatie, formulieren en downloads.

Innovestit Group gebruikt deze informatie om trends te analyseren, gedrag van websitegebruikers te volgen en om demografische gegevens over het gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Wij slaan deze gegevens op in een persoonlijke en beveiligde omgeving.

Hubspot leeft het Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na (EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks). Voor meer informatie over deze software verwijzen we je naar de privacyverklaring van Hubspot.

Third-party cookies

Third party cookies worden gebruikt om het surfgedrag, geschiedenis en de gebruikersvoorkeuren vast te leggen. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van externe advertenties door een advertentienetwerk, verzamelen van informatie voor het meten en analyseren van bezoekersgedrag of de integratie van social media-kanalen en functies.

Innovestit Group plaatst deze cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Social Media

Op de websites van Innovestit Group zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze buttons werken met stukjes code die van respectievelijk LinkedIn, Twitter en Facebook zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Innovestit Group heeft daar geen invloed op. In de privacyverklaring van respectievelijk LinkedIn, Twitter en Facebook (welke regelmatig wijzigen) staat wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn, Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Afmelden voor cookies

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen – of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome).

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

E-MAIL NOTIFICATIES

Als klant van Innovestit Group bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van e-mail notificaties. Innovestit Group stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het registratieproces, als er documenten voor u beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten. Innovestit Group stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers om hen te informeren over nieuwe producten, diensten of bijvoorbeeld software updates.

E-mail opt-in

Als bezoeker van een website van de Innovestit Group ontvangt u alleen e-mail notificaties als u zich hier actief voor aangemeld heeft. Dit betekent dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wel dat u een specifiek document heeft gedownload en hierbij actief een vinkje heeft gezet bij de mogelijkheid om volgens een bepaald regelmaat informatieve e-mails van ons te ontvangen.

E-mail opt-out

In iedere naar u verstuurde e-mail notificatie vindt u onderaan een “voorkeur beheren” link (met uitzondering van de e-mail notificaties voor klanten die tijdens het registratieproces worden verstuurd). Via deze link kunt u uw e-mailvoorkeuren beheren en zich aan- of afmelden voor specifieke e-mail notificaties.

AANPASSINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

Innovestit Group heeft het recht om het privacybeleid, indien noodzakelijk geacht, aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacybeleid van Innovestit Group te raadplegen.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze websites toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Indien u dit wenst of op andere wijze wilt reageren op ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen via contact@innovestit.com.

We vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.