2 min read

Personeelstekorten grootste uitdaging voor Inkoop en Finance

Featured Image

In een wereld die gedomineerd lijkt te worden door technologische ontwikkelingen en kunstmatige intelligentie is er één thema dat er bovenuit springt: het personeelstekort op de Finance en Inkoopafdeling. Beide afdelingen geven aan dat de krappe arbeidsmarkt de ontwikkeling is die het meeste invloed gaat hebben op hun werk. Hiernaast werden ook thema’s als schaarste, duurzaamheid en kunstmatige intelligentie genoemd. 


Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door DirectResearch onder meer dan 200 financials en inkopers: het Trendrapport Digitale Transformatie mkb Finance en Inkoop.

Vervelende gevolgen personeelstekort Finance en Inkoop

Wanneer er een personeelstekort is, kunnen afdelingen, zoals Finance en Inkoop, die verantwoordelijk zijn voor essentiële taken, het moeilijk hebben om deze goed uit te voeren. Denk aan het beheren van financiële transacties, het uitvoeren van budgetanalyses, het onderhandelen met leveranciers en het monitoren van de cashflow. Wanneer er niet genoeg personeel is om deze taken goed uit te voeren, kan dit leiden tot problemen op langere termijn, zoals vertraging in betalingen, slechte relaties met leveranciers en een gebrek aan inzicht in hoe goed je bedrijf financieel presteert. Het is daarom niet verassend dat zowel inkopers (29%) als financials (31%) het personeelstekort als ontwikkeling met de meeste invloed op hun werk zien. 

Hogere kosten inkoopafdeling door schaarste

Naast werknemers die schaars zijn, heeft de inkoopafdeling ook te maken met schaarste van grondstoffen en/of producten. Ongeveer 22% van de inkoopmedewerkers verwacht hier de komende tijd de effecten van te voelen. Dit kan leiden tot hogere kosten, doordat schaarste voor meer concurrentie zorgt tussen bedrijven die in dezelfde vijver vissen. Dit kan de onderhandelingspositie van de inkoopafdeling verzwakken en prijzen opdrijven. Het kan nodig zijn om te zoeken naar alternatieven om toch aan de benodigde goederen en diensten te komen. Dit brengt vaak extra inspanningen en kosten met zich mee.

Financials verwachten dat schaarste minder effect heeft op hun werkzaamheden, 13% van de ondervraagden geeft aan dat het invloed heeft op hun werk.  

Duurzaamheid en kunstmatige intelligentie 

Duurzaamheid/circulariteit gaat voor 20% van de inkoopprofessionals steeds meer een rol spelen. Dat lijkt te verklaren waarom een kwart van de inkopers het thema duurzaam/lokaal inkopen met groen in de agenda heeft gemarkeerd. Ook bij Finance leeft dit onderwerp.  22% van de financials verwacht dat duurzaamheid/circulariteit dit jaar invloed heeft op hun werkzaamheden.

 Naast duurzaamheid verwacht 1 op 5 ondervraagde financials dat kunstmatige intelligentie het meest effect op hun werk gaat hebben. Onder inkopers lijkt dit ietsjes minder te leven; 14% verwacht dat AI de meeste invloed gaat hebben op hun werk. Naast de inzet van AI verwacht 13% van de ondervraagde financials en inkopers ook veel van big data. 

Automatisering staat bovenaan de agenda     

Hoewel er vele digitale hulpmiddelen bestaan die de financiële- en inkoopprocessen kunnen automatiseren, wordt deze mogelijkheid nog maar beperkt benut door het midden- en kleinbedrijf. Veel mkb’ers hebben hun finance- en inkoopprocessen nog niet geautomatiseerd. 

Mogelijk verklaart dit waarom zowel inkopers als financials automatisering als belangrijk thema aanstippen. Een op de vijf inkopers geeft aan dat ze komend jaar aan de slag gaan met de verdergaande automatisering van het inkoopproces. Bij Financials geeft zelfs een op de drie aan dat automatisering van de Finance-functie bovenaan de agenda staat.  

Als we een blik werpen op de agendapunten bij Finance, dan is het duidelijk dat de huidige rol van financials gaat veranderen. Zo wil 29% de financiële afdeling een meer strategische rol geven binnen de organisatie. En heeft 23% datasecurity als belangrijk thema onderstreept. 

Verder valt het op dat naast het eerder aangehaalde thema, duurzaam/lokaal inkopen (23%), de meningen onder inkopers, over de overige agendathema’s nogal verdeeld zijn. Andere zaken die worden genoemd zijn: 

  • Contractmanagement (16%)
  • Partnerschap met leveranciers (16%)
  • Datasecurity (14%)
  • Inkoop krijgt een meer strategische rol (12%) 

Meer weten over de digitale transformatie in het mkb?

Download dan gratis het volledige trendrapport.  

In het rapport lees je meer over:
•    Op welke manier facturen en inkooporders tot stand komen 
•    Hoe het staat met de automatisering van de Finance en Inkoopafdeling 
•    En in hoeverre lukt het mkb bedrijven om hun facturen op tijd te betalen?

Download het trendrapport

Of lees onze vorige blog: Helft van mkb vindt onbeheerde indirecte uitgaven probleem