Privacy verklaring Mobiele Apps

Easy Systems BV
V0.1

In deze privacy policy geven wij uitleg over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u gebruik maakt van de mobiele applicaties van Easy Systems BV.

Wie is Easy Systems BV

Easy Systems BV, een onafhankelijke softwareleverancier die kantoor houdt aan de Oortlaan 2, 6716WD te Ede, Nederland.
Easy Systems BV is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacy policy. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via info@easysystems.nl.

De soorten persoonlijke gegevens die we verwerken

Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

  • E-mailadres en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot de mobiele applicatie.
  • Foto’s van nota’s en betalingen als mede de gegevens die hiervan kunnen worden afgelezen om bijvoorbeeld uw declaratie te kunnen verwerken.
  • Uw locatie op het moment dat u de applicatie gebruikt om zakelijke kilometers te declareren.

Hoe wij uw gegevens verzamelen

Easy Systems BV kan uw persoonlijke informatie op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich als declarant registreert of wanneer u een declaratie indient.

De doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken

De gegevens die u verstrekt worden gebruikt om declaraties te verwerken en om de toegang tot uw gegevens te beveiligen. Daarnaast verzamelt Easy Systems geanonimiseerde gebruiksgegevens om haar mobiele applicatie continue te verbeteren.

Delen van gegevens met derden

Easy Systems deelt de afbeelding van uw nota met Google om de benodigde gegevens te kunnen aflezen van de door u gemaakte foto. Hier is de privacy policy van Google op van toepassing. Deze is te vinden op de volgende website: https://developers.google.com/terms/.

Beveiliging en bewaring

Easy Systems neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacy policy beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw rechten

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. Ook kunt u een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen naar:

Easy Systems BV
Gegevensverzoeken
Oortlaan 2, 6716 WD Ede

Hoe wordt de privacy policy bijgehouden

Deze privacy policy is ingegaan op 1 januari 2018. Deze policy wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over de wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op www.easysystems.nl, waarna het direct in werking treedt.