Zeeland Seaports

Purchase to Pay oplossing met Easy Purchase en Easy Invoicepurchase to pay Zeeland Seaports

Zeeland Seaports, de havens van Vlissingen en Terneuzen, biedt veel voordelen voor het afhandelen van diverse soorten lading. De ligging aan open zee, de diepgang van 16,5 meter, de filevrije achterlandverbindingen en de gespecialiseerde terminals. Het havenbedrijf van Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, de exploitatie en promotie van dit havengebied. Bij Zeeland Seaports werken circa 80 mensen aan:

  • Het aantrekken van nieuwe bedrijven en de uitgifte van grond
  • Aanleg, beheer en onderhoud van alle infrastructuur
  • Zorgen voor veiligheid in het algemeen en voor een veilig scheepvaartverkeer in het bijzonder

Van budget tot betaling

In 2011 heeft Zeeland Seaports gekozen om het gehele purchase to pay te optimaliseren met de oplossingen van Easy Systems. Met gebruik van Easy Purchase en Easy Invoice worden er jaarlijks circa 25.00o facturen geautomatiseerd verwerkt naar Exact Financials.

Purchase to pay automatisering, ook iets voor u?

Laat u adviseren!